uczniowie klas pierwszych 2014/15

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej naszego gimnazjum została ogłoszona i znajduje się na tablicy ogłoszeń (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie pod numerem telefonu podanym powyżej.

aktualności

wakacje 2014

:-) Niech będą radosne, szczęśliwe i pełne słońca. :-)

List_na_zakonczenie_roku_szkolnego


Chantalle Komorowska – zdobyła 1 miejsce

w XII edycji Konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego w roku szkolnym   2013/2014. 28 czerwca 2014r.  o godz. 11.00 w AULI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ  Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku, Chantalle odebrała nagrodę.

Kapituła konkursu w szczególności uwzględniała osiągnięcia naukowe absolwenta, osiągnięcia w działalności społecznej, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe, a także kulturę osobistą (wzorowa ocena ze sprawowania) oraz społecznikowską postawę. Nagrodę ufundowł  Burmistrz Miasta Kwidzyna.


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

 27 czerwca na uroczystym apelu po zaśpiewaniu Hymnu Państwowego pan V-ce dyrektor Andrzej Hajdukiewicz przywitał przybyłych na uroczystość gości w osobach; pana Burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka, Pełnomocnika Burmistrza pani Jadwigi Piotrowskiej, Przewodniczącego RR pana Grzegorza Benderskiego oraz rodziców i całą społeczność szkolną.

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczyciele z rąk Pana Burmistrza i Dyrektora szkoły otrzymali gratulacje i serdeczne podziękowania za całoroczny trud. Świadectwo z wyróżnieniem:

1. KLASY II:

Wiktoria Rzepka – klasa 2e

Patrycja Sygnowska – klasa 2e

Patryk Woś – klasa 2e

Weronika Szczęsna – klasa 2a

Teresa Gutmańska – klasa 2a

2. KLASY I:

Larysa Pawluch – klasa 1f

Wiktoria Wojtaś – klasa 1b

Martyna Wojtaś – klasa 1b

Gabriela Lehle – klasa 1b

Aleksandra Staszewska – klasa 1a

Za szczególne osiągnięcia ucz. Teresa Gutmańska, która jest leaureatką konkursu z języka polskiego oraz Kacper Stankiewicz, który jest finalistą konkursu z języka niemieckiego otrzymali szczególne podziękowania.

Następnie za działalność obywatelską wyróżnieni zostali:

1. Daria Goryńska – klasa 1b

2. Malwina Sobstyl - klasa 1b

3. Natalia Kijewska - klasa 1b

4. Wiktoria Rosińska - klasa 1b

5. Szymon Piotrowski - klasa 1b

6. Dominik Kogut - klasa 1b

7. Martyna Wojtaś - klasa 1b

8. Julia Struzik - klasa 1b

9. Dominika Ptaszyńska - klasa 1b

10. Wiktoria Wesołowska - klasa 1b

11. Gabriela Lehle - klasa 1b

12. Maja Jabłońska - klasa 1a

13. Weronika Laskowska - klasa 1a

14. Patrycja Oleszczak - klasa 2b

15. Paulina Kurek - klasa 2b

16. Jakub Kowalski - klasa 2b

17. Paweł Zwidryn – klasa 2e

18. Wiktoria Rzepka - klasa 2e

Za działalność w SU:

- Aleksandra Wójcik - klasa 2a

- Julia Talarczyk   - klasa 2d

- Gabriela Lehle – klasa 1b

Za wyróżnienia i sukcesy sportowe:

Alicja Kissa, Aleksandra Babiarz, Kinga Celmer, Martyna Muzolf, J. Czeszejko-Sochacka, Klaudia Mejer, Agata Dudek, Patrycja Sygnowska, Kinga Magierowska, Wiktoria Krzysztofiak, Daria Mirosław, Aneta Śliwińska.

Nie zabrakło również specjalnych podziękowań od Pana burmistrza dla nauczycieli, których uczniowie osiągnęli najwięcej, tj tytuł laureata lub finalisy.

Panie wychowawczynie klas podziękowały rodzicom za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie w sprawy klasy i szkoły:

 1. K. Stanikowska podziekowała Paniom:

- Grażynie Bucholc

- Marzenie Wożniak

2. Marzena Szarłan podziękowała Państwu:

- Krystynie Kijewskiej

- Annie Kogut

- Izabeli Kucharskiej

- Bogdanowi Makarewicz

- Marioli Piotrowskiej

- Grzegorzowi Wojtasiowi

3. Elżbieta Leśniewska podziękowała Państwu:

- Jackowi Goli

- Ewie Łubińskiej

- Beacie Pawłowskiej

- Karolowi Szczęsnemu

4. Maria Kapuścińska podziękowała Paniom:

- Dorocie Leśniewskiej

- Annie Michalak

5. Ewa Machlik podziękowała Państwu:

- Agnieszce Czeszejko-Sochackiej

- Grzegorzowi Benderskiemu

Po życzeniach udanych i radosnych wakacji przez pana burmistrza i pana przewodniczącego RR głos zabrał dyrektor szkoły Pan Mirosław Dudek ogłaszając, że WAKACJE 2014 są rozpoczęte.

Zdjęcia w galerii…


uroczystość zakończenia roku szkolnego klas III

W dniu 26 czerwca uroczystość rozpoczęła ceremonia nominacji uczniów do poczru sztandarowego. Nominowani zostali następujący uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/15 będą pełnić służbę:

Paweł Zwidryn – klasa 2e

Martyna Muzolf – klasa 2d

Aleksandra Wójcik – klasa 2a

Radosław Rusznica – klasa 2a

Martyna Wojtaś – klasa 1b

Wiktoria Rzosińska – klasa 1b

Dominika Kogut – klasa 1b

Daria Goryńska – klasa 1b

Następnie Dyrektor szkoły za wzorowe zachowanie i średnią ocen na świadetwie ukończenia gimnazjum 5,0 i więcej, wręczył wyróżnionym uczniom SREBRNE TARCZE. A byli to następujący uczniowie:

1. Monka Ciepłuch – klasa 3a

2. Mateusz Dawert – klasa 3a

3. Michał Wysocki – klasa 3a

4. Paweł Wysocki – klasa 3a

5. Chantalle Komorowska- klasa 3b

6. Julia Bruszczak – klasa 3b

7. Karolina Traczyk – klasa 3b

8. Julia Mechlińska – klasa 3b

9. Paula Dondziak – klasa 3b

10. Kamil Doroś – klasa 3b

11. Oliwia Trebińska – klasa 3c

Za bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4,75 i powyżej  na świadectwie ukończenia gimnazjum, dyrektor pogratulował rodzicom i wręczył podziękowania oraz nagrody za świadectwa z czerwonym paskiem następującym uczniom:

1. Darii Ryduchowskiej – klasa 3b

2. Aleksandrze Pawluch – klasa 3c

3. Konradowi Krzyżanowskiemu – klas 3c

4. Agacie Kowalskiej – klasa 3f

Szczególne gratulacje i podziękowania dla rodziców, nauczycieli, a zwłaszcza uczniów, zostały skierowane za uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego przez następujących uczniów:

1. Oliwię Trębińską (geografia)

2. Kamila Dorosia (geografia)

3. Michała Gorczyckiego (geografia)

4. Chantalle Komorowską - (geografia i język niemiecki)

5. Adrianę Rogalę (geografia)

6. Julię Mechlińską (biologia)

oraz tytułu finalisty przez:

1. Monikę Ciepłuch  (matematyka)

2. Michała Wysockiego  (matematyka)

3. Pawła Wysockiego  (historia i język polski)

4. Julię Mechlińską (fizyka)

Następnie Dyrektor wręczył statuetki dla najlepszych uczniów w poszczególnych dziedzinach:

1. Geografia – Oliwia Trębińska

2. Biologia i fizyka - Julia Mechlińska

4. Matematyka - Michał Wysocki

5. J. polski, historia i teologia - Paweł Wysocki

6. J. angielski –  Agata Kowalska

7. J. niemiecki – Chantalle Komorowska

8. Chemia – Monika Ciepłuch

9. Plastyka – Aleksandra Pawluch

10. Muzyka – Monika Pomarańska

11. Sport – Kamil Doroś

12. Kolega – Konrad Krzyżanowski

Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie, kapituła przyznała dla

CHANTALLE KOMOROWSKIEJ.

W dziedzinie sportu nagrody otrzymali następujący uczniowie; Agata Kowalska, Patryk Poświata i Kamil Doroś, natomiast w plastyce; Patrycja Lehle, Oliwia Trębińska, Adriana Rogala, Patrycja Rogala i Karolina Traczyk.

Za działalność i promocję szkoły; Chantalle Komorowska i Karolina Traczyk.

Za działalność obywatelską i wolontariat; Dominika Pomarańska, Marta Kozłowska, Alicja Dąbrowska, Dominika Kozłowska, Paula Dondziak, Klaudia Belzyt, Monika Jaworska, Aleksandra Pacześna i Kamil Doroś.

Wyróżnienia za działalność w SU; Chantalle Komorowska, Aleksandra Pawluch, Konrad Krzyżanowski.

Wręczono nagrodę najbardziej aktywnemu czytelnikow, a nagrody za działalność biblioteczną otrzymały również Martyna Berent i Agata Nowicka.

Dyrektor wręczył okolicznościowe nagrody i skierował  podziękowania dla następujących uczniów pocztu sztandarowego; Pauli Dondziak, Karoliny Traczyk, Anny Gral, Moniki Waleryś, Kamila Dorosia, Konrada Krzyżanowskiego.

Dyrekcja szkoły i wychowacy  poszczególnych klas podziękowali następującym rodzicom za bardzo dobrą współpracę:

1. 3A – Pani Anna Nowak podziękowała państwu Agnieszce i Adamowi Polkowskim, pani Joannie Rechnio, państwu Bożenie i Tomaszowi Ciepłuch, pani Katarzynie Waleryś, pani Izabeli Dawert.

2. 3B – Pani Elżbieta Lipska podziękowała panu Piotrowi Traczykowi.

3. 3C – Pani Jolanata Małkiewicz podziękowała państwu Joannie Chodkiewicz-Gorczyckiej i Jarosławowi Gorczyckiemu oraz pani Ewie Krzyżanowskiej.

4. 3D - Pani Anna Grabowska podziękowała pani Gabrieli Klepacz i pani Beacie Madej.

5. 3E – Pani Joanna Hermaszewska podziękowała panu Wojciechowi Berent, państwu Teresie i Ryszardowi Młyńczak, pani Wiolettcie Wróblewskiej i pani Annie Ziółkowskiej.

Po pożegnaniu kwiatami przez przedstawicieli uczniów klas drugich, podziękowaniu przewodniczącej SU Chantalle w imieniu klas trzecich i ślubowaniu na sztandar szkoły przedstawicieli absolwentów tj. uczniów, którzy zostali uhonorowani „srebrną tarczą”, nastąpiło smutne pożegnanie z nauczycilką języka polskiego panią Elżbietą Margulewicz. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu szkoły.

Zdjęcia w galerii…


 gala dziennika bałtyckiego w filharmonii bałtyckiej w gdańsku

24 czerwca przedstawiciele RP brali udział w znakomitej uroczystości podsumowania plebiscytu, który prowadził Dziennik Bałtycki pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego pana Mieczysława Struka, Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Wasilenko oraz Redaktora Naczelnego Dziennika Bałtyckiego pana Mariusza Szmidka. Partnerem plebiscytu i sponsorem była firma Young Digital Planet. Nasza szkoła w plebiscycie SZKOŁA POMORZA 2014 zajęła 1 miejsce w powiecie kwidzyńskim, a nauczyciel historii i wos-u Pan Jarosław Szumowski również zajął 1 miejsce w powiecie kwidzyńskim w plebiscycie NAUCZYCIEL POMORZA 2014 w kategorii gimnazjum. Wszystkim zwycięzcom etapu powiatowego wręczono dyplomy, a za zajęcie miejsc od 1 do 3 w całym regionie pomorskim bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej na stronie Dziennika Bałtyckiego – kliknij


 KRAINA SOWIOGÓRSKICH TAJEMNIC

Gmina Walim, położona w Górach Sowich, jest miejscem pełnym tajemnic.

Tu znajdziesz piękno matki natury, tu będziesz stąpać po średniowiecznych zakątkach Zamku Grodno, tu wejdziesz w głąb Ziemi, aby prześledzić nierozpoznane poniemieckie Sztolnie Walimskie, tu na pewno odpoczniesz.

Taka była idea wycieczki edukacyjno-integracyjnej ,która odbyła się 10-13 czerwca.

Młodzież miała okazję zwiedzić Podziemną Trasę Turystyczną i Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie.

Obejrzeliśmy dziesiątki autentycznych eksponatów górniczych w muzeum. Potem przewodnik zaprosił nas  do autentycznej kopalnianej sztolni, gdzie zobaczyliśmy  maszyny i specjalne ekspozycje. Na zakończenie wyjechaliśmy  spod ziemi autentyczną górniczą kolejką! A to nie koniec atrakcji, bo przywitał nas duch kopalni…

Najbardziej podobały się zajęcia prowadzone  na pobliskiej hałdzie- dawnej kopalni węgla „PIAST”. Tam pod okiem doświadczonego geologa  zbieraliśmy skamieniałości roślin karbońskich (skrzypy, widłaki, paprocie) sprzed około 300 milionów lat.

Kolejna ciekawostka czekała na nas w Broumov. W  czeskim klasztorze Broumov i jego słynnych podziemiach mogliśmy  zobaczyć unikatową replikę Całunu Turyńskiego z 1651 roku. Dowiedzieliśmy się, że po drugiej wojnie światowej, niemieccy mnisi zostali stąd w przeważającej większości wysiedleni, pozostali zakonnicy również musieli opuścić klasztor. Od 1950 roku budynek pełnił funkcję więzienia dla księży, zakonników i sióstr z różnych zakonów. Klasztor wraz z pozostałymi obiektami sakralnymi wielokrotnie plądrowano i niszczono, więźniowie przebywali w nieludzkich warunkach, byli torturowani. W 1990 roku klasztor zwrócono benedyktynom.

Potem udaliśmy się do Adršpachu- przepięknego, unikalnego  Skalnego Miasta.

Widzieliśmy  wspaniale ukształtowane formy skalne przypominające ludzi, zwierzęta czy różne sprzęty. Mogliśmy stanąć wśród stada słoni, popatrzeć na całującą się parę kochanków, usłyszeć muzykę z kamiennych organów czy znaleźć zgubioną rękawiczkę.

Adršpašské skály są też miejscem, które upodobali sobie znani ludzie – jednym z nich był J.W. Goethe, o którego bytności w Adrszpaskich Skałach informuje pamiątkowa tablica i popiersie poety. Wywołaliśmy tez ducha Karkonoszy, który się nam odwdzięczył, pokazując piękny potok.

Muzeum Sztolni Walimskich to kolejna atrakcja. To jedno z najciekawszych i najbardziej tajemniczych  obiektów militarnych na terenie Gór Sowich – kompleksu Rzeczka. W rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem „Riese” („Olbrzym”).Taka podziemna „komnata” w litej skale robi wrażenie! Można tu zobaczyć także nieukończoną wartownię, w której zgromadzono eksponaty i dokumenty dotyczące całego „Riese”. Przewodnik przy okazji zwiedzania Rzeczki opowiada o nowych odkryciach i zasypanych przejściach, które być może zostaną odkopane i zbadane.

Wśród wielu zamków znajdujących się na terenie Dolnego Śląska warto zwrócić uwagę na Zamek Grodno. Tu też się udaliśmy. Zamek Grodno wybudowany jest na szczycie wzgórza Choina. Przy wejściu do zamku przywitała  nas jedyna w Polsce Brama Lwów i ornamenty z XVI w., wykonane rzadką metodą malarską, zwaną sgraffito. Oprócz zwiedzania Grodna i komnaty tortur w podziemiach z wieloma zmyślnymi narzędziami (np. hiszpańskie łaskotki), mogliśmy obejrzeć muzeum z okazami białej broni i olejnymi obrazami z XVIII i XIX w., galerię sztuki współczesnej, wystawę sztuki oblężniczej. Fanów mrocznych historii i pogromców duchów zainteresował przykuty do murów szkielet księżniczki Małgorzaty i historia Białej Damy.

Wejście na Górę Sowią okazało się dla niektórych lada wezwaniem. Jednak warto było. Największą atrakcją była wieża widokowa na Wielkiej Sowie, z której mogliśmy podziwiać piękno otaczającego krajobrazu.

Panorama Racławicka we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 pod Racławicami przez wojska powstańcze – z udziałem słynnych kosynierów – pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki (1746-1817) – z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Tormasowa. „Krzepiąca serca” bitwa racławicka miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykłe znaczenie.

Warto było udać się na tak atrakcyjną wycieczkę pod opieką p. J. Szumowskiego, p. A. Nowak, p. B. Moos, p. M. Kapuścińskiej i przewoźnika p. M. Ławickiego. Dziękujemy.


bal gimnazjalny

17 czerwca w godzinach popołudniowo-wieczornych, zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie klas trzecich bawili się na swoim balu. Tegoroczny bal przebiegał w weneckim klimacie wśród dekoracji  z gondolami i klimatycznymi włoskimi oknami kamienic. Bal rozpoczął się pięknie zatańczonym polonezem. Nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich pedagogów i osób przygotowujących uroczystość. Zabawa przebiegała w świetnym nastroju młodzieży.


FESTIWAL FILMOTEKI SZKOLNEJ

W dniach 9-10 czerwca uczniowie naszej szkoły  brali udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Udział w festiwalu był nagrodą za nagrany film „One Life”, który powstał w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” zorganizowanego przez CEO. Film znalazł się w grupie  43 filmów wyróżnionych i dodatkowo wśród 16 najlepszych, które przedstawiano i omawiano podczas festiwalu. Doceniona praca powstała dzięki zaangażowaniu uczniów klasy III b Chantalle Komorowskiej, Karoliny Traczyk, Marty Kozłowskiej i Kamila Dorosia pod kierunkiem nauczyciela p. Marzeny Szarłan.

Festiwal trwał dwa pracowite dni. Pierwszego dnia, po gali powitalnej,  odbyły się grupowe warsztaty  integracyjne z animatorami. Później młodzi filmowcy  uczestniczyli w wizycie w Archiwum Filmoteki Narodowej, a wieczór spędzili na pokazie filmów uczniowskich (m.in. filmu z Gim 3 „One Life”z komentarzem eksperta – pana Macieja Prykowskiego. Drugi dzień  to targi projektów młodzieżowych  w Warszawskiej Szkole Filmowej, gdzie  po uroczystym otwarciu przy obecności kamer, wszystkie grupy prezentowały  swoje  filmy. Prezentacje odbywały się  przed ekspertami takimi jak: Kamil Polak, Błażej Hrypkowicz, Piotr Głowacki, Marcel Sabat, Julia Kijowska, Anna Bielak, Sandra Staniszewska, Marek Brodzki, Maciej Prykowski, Wojciech Stuchlik.

Ekspertem grupy z Kwidzyna był polski krytyk filmowy Błażej Hrapkowicz, który ku naszemu zdziwieniu wyraził pozytywną opinię, mimo amatorskiej pracy naszej młodzieży. Oprócz tego przekazał im wiele przydatnych rad i  wskazówek Przyznał, że kibicuje i czeka na nowe materiały, w przyszłości może nawet, na wielkim ekranie. Tym miłym i podbudowującym akcentem zakończył się tegoroczny Festiwal Filmoteki Szkolnej w Warszawie.


III MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY „HOBBIT I JA”

Dnia 4.06.2014 r. odbył się III Miejski Konkurs Czytelniczy „Hobbit i Ja”. W konkursie brali udział uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie oraz uczniowie naszej szkoły. Konkurs składał się z 6 etapów, uczniowie musieli wykazać się szczegółową znajomością książki J. R. R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Konkurs  został zorganizowany przez bibliotekę szkolną Gimnazjum nr 3 we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Kwidzynie.

Wyniki konkursu:
1 miejsce Krzysztof Tomasik – Gimnazjum nr 2
2 miejsce Marta Onisk Gimnazjum nr 3
3 miejsce Mateusz Druszcz Gimnazjum nr 3

Wyróżnienia:

Weronika Ćwiklińska Gimnazjum nr 2
Weronika Krawiec Gimnazjum nr 2
Tomasz Pajewski Gimnazjum nr 3

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!


gala w teatrze miejskim – podsumowanie konkursów

3 czerwca w kinoteatrze w Kwidzynie odbyła się uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych oraz Szkoły z Talentem.

Laureaci i finaliści konkursów odebrali z rąk pana burmistrza Romana Bery upominki i listy gratulacyjne. Nagrody otrzymali również uczestnicy zmagań konkursowych Szkoły z Talentem.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia w galerii…


TO JUŻ 10 LAT!!!

Z okazji okrągłej rocznicy przynależności do Unii Europejskiej p. Natalia Archacka wraz SU zorganizowała szkolną imprezę integracyjną w dniu 30 maja 2014 roku.

Wcześniej każda klasa wylosowała jedno państwo, które należy do UE:

1A – Grecja; 1B, 1D, 3B(wyjątkowo) – Hiszpania; 1C- Portugalia; 1E – Francja;

1F – Wlk. Brytania;  2A –Irlandia; 2B – Włochy; 2C – Niemcy; 2D – Holandia; 2E – Polska;

3A – Szwecja; 3C -  Austria; 3D – Węgry;  3E – Belgia; 3F – Słowacja

Zadania jakie klasy  musiały zaprezentować były to:

* potrawa charakterystyczna dla danego kraju – to zadanie wyszło smakowicie

* marka samochodu – uczniowie wykazali swoje artystyczne talenty

* taniec narodowy – cieszył się największym uznaniem

* stoiska oraz stroje – były pięknie udekorowane

Komisja w składzie: v-ce dyrektor szkoły – B. Cyborowska – Moch, p. Jarosław Szumowski oraz p. Elżbieta Gola wyłoniła trzy najlepsze klasy wręczając im dyplomy i nagrodę, a pozostałe klasy otrzymały słodki upominek. Klasy świetnie zmierzyły się z zadaniami, które im przydzielono, a przy tym dobrze się bawiły. I o to chodziło

Oto nagrodzone klasy:

I miejsce – klasa 2A

II miejsce – klasa 1A

III miejsce – klasa 2D

Gratulujemy!

 


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY p.n. „ZAGROŻENIA WYPADKOWE W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH”

28 maja w oliwskim ZOO odbyło się rozdanie nagród dla zwycięzców wyżej wymienionego konkursu. Uczennica naszej szkoły Maja Sosnowska z klasy 2a zajęła 3 miejsce otrzymując jednocześnie bardzo atrakcyjną nagrodę tj. tablet.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przy współudziale:

- Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku

- Kuratorium Oświaty w Gdańsku

- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

- Gmin województwa pomorskiego

Bardzo dużą atrakcją podczas finału konkursu było zaproszenie przez organizatora 20 osobowej grupy towarzyszącej Maji. Pojechały z nią pod opieka pani Elżbiety Leśniewskiej i Krzysztofy Reszczyńskiej koleżanki i koledzy z klasy oraz członkowie koła plastycznego.


Dyktando Języka Angielskiego

 Dnia 22.05.2014r. odbył się szkolny konkurs sprawdzający znajomość zasad pisowni angielskiej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły.

I miejsce zajął Mikołaj Wszelaki z klasy I c

II miejsce zajęła Gabriela Lehle z klasy I b

III miejsce zajęła Weronika Składowska z klasy I a


POWIATOWY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH „WIEŻA BABEL”

Dnia 23.05.2014r. troje naszych uczniów: Mateusz Dawert (III a), Agata Kowalska (III f), Daria Ryduchowska (III b) uczestniczyło w III Powiatowym Konkursie Języków Obcych „Wieża Babel” dla gimnazjalistów zorganizowanym przez Społeczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie.

Uczennica Agata Kowalska uzyskała tytuł mistrza w kategorii język angielski, języka niemiecki. W kategorii ogólnej, językowej Agata zdobyła drugie miejsce.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów.


DOBRY WYSTĘP ZAWODNIKÓW Z NASZEJ SZKOŁY W POWIATOWEJ INDYWIDUALNEJ LA

Dnia 21 maja 2014 r. na stadionie w Kwidzynie nasi zawodnicy pod czujnym okiem

p. Doroty Wodzińskiej oraz p. Natalii Archackiej brali udział w indywidualnych konkurencjach sportowych.

Oto lista medalowa:

Sztafeta  4×100 m

I miejsce – Alicja Kissa, Aleksandra Babiarz, Dagmara Wróblewska, Patrycja Celmer.

III miejsce – Damian Romanowski, Kamil Doroś, Patryk Poświata, Kamil Markuszewski.

Bieg 100 m

I miejsce -  Patrycja Celmer

Skok wzwyż

I miejsce – Kamil Doroś

Skok w dal

II miejsce -  Kamil Doroś

Bieg 1000 m

II miejsce – Agata Kowalska

Bieg 2000 m

II miejsce – Damian Romanowski

Gratulujemy :-)


XII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

W środę 21 maja uczniowie naszego gimnazjum pod opieką p. D. Dulińskiej, p. J. Talarczyk i p. M. Kośmickiej udali się na Politechnikę  Gdańską aby uczestniczyć w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki. Celem wycieczki było pokazanie uczniom osiągnięć naukowych studentów i naukowców politechniki.

Na dziedzińcach Heweliusza i Północnym można było zobaczyć, a czasem samodzielnie wykonać niektóre eksperymenty.

Na zdjęciach umieszczonych w galerii można zobaczyć uczniów na łóżku fakira, grających na organach, oglądających dymne tornado, zapadnię dziekana, różne roboty itp.

Mogliśmy również uczestniczyć w warsztatach pt. „Woda ciecz niezwykła” przeprowadzonych przez studentów wydziału chemii PG.

Zobacz zdjęcia w galerii…


XXI POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY PITAGORAS

„Matematyka jest miarą wszystkiego” stwierdził dawno temu Arystoteles. Również z tą maksymą  zgadzam się, mimo że urodziłam się kilkanaście wieków po Nim. Tematyka zadań nie jedną osobę przeraziłaby lub odstraszyła, ale naszych uczniów wręcz odwrotnie zachęca do analitycznego myślenia. Tegoroczny XXI Powiatowy Konkurs Matematyczny „PITAGORAS” zorganizowany przez nasze Gimnazjum odbył się 17 maja  br. Do konkursu  zgłosiło się  osiem  3- osobowych  drużyn  z całego  powiatu kwidzyńskiego. Tegoroczny „Pitagoras” należał do rodzeństwa Marii i Jakuba Redmerskich oraz ich koleżanki Joanny Wolanowskiej z Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie.  To oni uzyskali najwyższe noty z I części pisemnej. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwsza część jest pisemna i każdy uczestnik konkursu zmaga się z zadaniami  pracując na swoje konto i równocześnie na pulę punktów całej drużyny, gdyż suma punktów uzyskanych przez każdego uczestnika eliminuje drużynę do etapu ustnego, w którym biorą  udział cztery  najlepsze zespoły.

W tegorocznym konkursie najlepszą drużyną  była grupa z Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie /Maria Redmerska, Jakub Redmerski, Joanna Wolanowska/, II miejsce uzyskała drużyna z Nowego Dworu /Dominik Walendzis,  Daniel Podsiadło, Maciej Wejnert/, III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie /Patryk Woś, Weronika Szczęsna, Teresa Gutmańska/, IV miejsce  druga drużyna z Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie /Krzysztof Tomasik, Michał Paciorek, Szymon Kudliński/.

Każdy z wymienionych osób otrzymał nagrodę, których fundatorem był dyrektor szkoły pan Mirosław Dudek.


NAUCZYCIEL, klasa, szkoła w KONKURSie :-)

„Szkoła Pomorza 2014”, którą  „Dziennik Bałtycki” organizuje pod honorowym patronatem Elżbiety Wasilenko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego. W maju i w czerwcu, w plebiscycie prowadzonym na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i w serwisach www.dziennikbaltycki.pl oraz www.naszemiasto.pl, głosami Czytelników, zostaną przyznane prestiżowe tytuły:

Nauczyciel Pomorza 2014 (w trzech kategoriach – klasy I – III, IV – VI i gimnazjum)

Szkoła Podstawowa Pomorza 2014 i Gimnazjum Pomorza 2014

Rada Rodziców Pomorza 2014

Klasa Pomorza 2014 (w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa i gimnazjum)

Celem akcji jest prezentacja w gazecie i w internecie nauczycieli, którzy cieszą się największą sympatią oraz przedstawienie ich dokonań i sukcesów. Chcemy także aktywizować lokalne społeczności i zachęcać je do wyrażenia uznania dla nauczycieli, szkół i rodziców wspierających szkoły.

Plebiscyt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

 Najpierw, w okresie od 16 maja do 6 czerwca, nauczyciele, szkoły i Rady Rodziców zostaną wybrane na szczeblu powiatowym. Następnie zwycięzcy z powiatów, zachowując zdobyte głosy, wezmą udział w regionalnym etapie plebiscytu. Spośród nich zostaną wybrani zwycięzcy na szczeblu wojewódzkim. Plebiscyt Klasa Pomorza będzie prowadzony wyłącznie na szczeblu regionalnym.

Pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się uroczysta gala plebiscytu, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Na galę będą zaproszeni zwycięzcy z każdego powiatu.

W związku z tym Samorząd Uczniowski w dniu 12 maja 2014 roku przeprowadził w szkole głosowanie wśród uczniów.

Celem głosowania było wyłonienie jednego nauczyciela, który cieszy się dużą sympatią wśród uczniów oraz posiada duże osiągnięcia edukacyjne.

 Największą liczbę głosów uzyskał pan Jarosław Szumowski – nauczyciel historii i WOS-u.

Natomiast na miano „Klasy Pomorza” niewątpliwie zasłużyła klasa3b, której wychowawcą jest Pani Elżbieta Lipska.

Serdecznie  gratulujemy!


PODZIĘKOWANIE

Dnia 14 maja 2014 roku w Urzędzie Miasta Kwidzyn nasi uczniowie wraz opiekunką p. Natalią Archacką spotkali się z Burmistrzem Miasta Kwidzyn oraz Czesławem Langiem – polskim kolarzem torowym i szosowym.

Spotkanie miało charakter podziękowania za liczny i udany udział w Skandia Maraton LangTeam w Kwidzynie.

Czesław Lang – vicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata opowiedział swoją historię kariery kolarskiej, zachęcał nas abyśmy startowali w następnych edycjach Skandia Maraton LangTeam i nie tylko…

Nasi uczniowie otrzymali autografy od organizatora TOUR de  POLOGNE i SKODA AUTO GRAND PRIX MTB, a od Burmistrza Miasta upominki.


WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MAŁA MATURA”

Dnia 10.05.2014 r. w Gdyńskiej Szkole Społecznej odbył się konkurs wojewódzki z j. angielskiego ‚Mała Matura’. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl III f-  Agata Kowalska. Dziękujemy Agacie za udział w tym konkursie i gratulujemy świetnej znajomości języka angielskiego!


RAJD ROWEROWY, TYM RAZEM DO RAKOWCA

Dnia 10 maja 2014 roku nasza drużyna w składzie: Wiktoria Wesołowska kl. 1b, Julia Ossowska kl. 1b, Marcel Olszewski kl. 1b, Dawid Serocki kl. 1f, Patryk Bińczak kl. 1f, Michał Zboiński kl. 1f wraz z opiekunką p. Natalią Archacką wyruszyli w trasę rowerową z Kwidzyna do Rakowca.

Na miejscu mety odbył się  FANTASTYCZNY POKAZ MAŁYCH KOLEJEK.

Nasi rowerzyści brali udział w konkursach wiedzowych i sprawnościowych. Patryk B., Michał Z., Dawid S. zajęli III miejsce w konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym. Natomiast w konkurencji sportowej mieliśmy tym razem mniej szczęścia.

Ponadto poczęstowano nas ciepłym posiłkiem oraz lodami :-)

Zapraszamy do udziału w następnym rajdzie, który odbędzie się prawdopodobnie 10 czerwca 2014 r.

 

więcej zdjęć w galerii…


Z fizyką za pan brat

W środę 7 maja 2014 r. obył się szkolny konkurs fizyczny dla klas drugich pod nazwą „Z fizyką za pan brat” zorganizowany przez nauczycielkę fizyki Panią Marię Kośmicką. Udział w nim wzięli uczniowie: Maja Sosnowska, Teresa Gutmańska, Weronika Szczęsna, Patrycja Łubińska, Patryk Świerczek, Patryk Woś, Paweł Zwidryn, Olga Żuchowska i Patrycja Sygnowska.
Pierwsze miejsce zajęła Weronika Szczęsna z klasy 2a, drugie równorzędne miejsca zajęły: Teresa Gutmańska z klasy 2a i Patryk Woś z klasy 2e, trzecie również ex aequo Maja Sosnowska - kl. 2a i Paweł Zwidryn kl. 2e.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy ….


WYCIECZKA DO BRUKSELI

W dniach 04-07 maja 2014 uczennice naszego gimnazjum: Chantalle Komorowska z kl. IIIb, Karolina Traczyk z kl. IIIb,  Natalia Kijewska z kl. Ib, Martyna Wojtaś z kl. Ib i Wiktoria Rosińska z Ib pod opieką nauczycielek – p. Marzeny Szarłan  i p. Dobromiły Pakulskiej, brały udział w wycieczce do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wyjazd odbył się na zaproszenie europosła Krzysztofa Liska. Oprócz uczniów z naszej szkoły wyjechali uczniowie szkół kwidzyńskich oraz  osoby z okręgu gdańskiego i Bydgoszczy. Miejscem zbiórki był parking obok Urzędu Miasta w Kwidzynie. Podróż minęła bezpiecznie i spokojnie, choć 1300 km dało się we znaki każdemu. Po kilku postojach i ciężkiej nocy ujrzeliśmy wielki napis „Brussels”. W autokarze zapanowała radość, byliśmy na miejscu.

Zmęczenie natychmiast minęło, kiedy podczas przejazdu przez miasto, urzekły nas malownicze widoki: starych kamienic, monumentalnych pomników. Dotarliśmy na pierwszy posiłek w restauracji „Colmar Woluwe”. Po obfitym lunchu udaliśmy się do Brugii, gdzie zwiedzaliśmy ją z przewodnikiem. Stare miasto, liczne zabytki m.in. Begijnevest – zamek, pomniki na głównym placu. Poznaliśmy historię tego miasta, kulturę i obyczaje Belgów. Udaliśmy się na kolację do restauracji Huisbrouwerij De Halve Mann, którą zjedliśmy w towarzystwie p. Krzysztofa Liska. Restauracja, do której weszliśmy przerosła nasze oczekiwania. Profesjonalna obsługa, wykwintne dania kuchni belgijskiej, unikalny klimat lokalu. Następnie udaliśmy się na wymarzony odpoczynek w hotelu w Leuveu.

Kolejny dzień i kolejne przeżycia. Szybkie śniadanie i przejazd do Europarlamentu, gdzie wysłuchaliśmy wykładu o Parlamentcie Europejskim i spotkaliśmy się z Posłem Liskiem, który zaprezentował nam swoją dotychczasową działalność. Zwieńczeniem tego wykładu był lunch.

Na pewno długo będą nam towarzyszyć wrażenia takie same, jak przy ujrzeniu gmachu budynku Parlamentu. Nowoczesna, oszklona konstrukcja przytłaczająca swoim ogromem. Po przebyciu strefy bezpieczeństwa, wstąpiliśmy na główny hol, następnie sprowadzono nas do Sali, gdzie poznaliśmy zasady funkcjonowania PE i  jego kompetencji. Widzieliśmy też salę plenarną, gdzie pamiątką są fantastyczne zdjęcia oraz niezapomniany widok obrad parlamentarzystów z 28. państw Unii Europejskiej. Jeszcze zwiedzanie Brukseli, krótkie zakupy, a następnie długi powrót do rzeczywistości.

Pozostały nam wspomnienia i nauka, że możemy być silni poprzez zjednoczoną Europę.

                  Przewodnicząca Samorządu Szkolnego

                         Chantalle Komorowska

 

więcej zdjęć w galerii…


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 3 maja 2014 r. delegacja szkoły z Pocztem Sztandarowym wzięła udział w uroczystych obchodach 223.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na skwerze kombatantów uczniowie złożyli kwiaty, następnie uczestniczyli w przemarszu na Plac Jana Pawła II do katedry, gdzie odbyła się uroczysta msza św.


„ZA OJCÓW GROBY, ZA TRZECI MAJ, TU NASZE MIEJSCE, TU NASZ KRAJ!”
3 MAJA 1791 ROK

30 kwietnia odbył się apel poświęcony Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Katarzyny Stanikowskiej i p. M. Kapuścińskiej. Autorem dekoracji była p. E. Leśniewska.

 223 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski.

W uroczystości brał udział poczet sztandarowy naszego gimnazjum. Nie zabrakło biało – czerwonej flagi państwowej, hymnu, daty 3 Maja 1791 roku oraz nazwisk: Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego. Zwrócono uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja.

Głównym celem apelu było wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszymy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.

Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez młodzież.


PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ …

Nasi laureaci na Politechnice Gdańskiej

            16 kwietnia 2014 r. siedmioro uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w uroczystości wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych, które odbyły się w roku szkolnym 2013/2014.

W gali, która miała miejsce w auli Politechniki Gdańskiej, uczestniczyli laureaci z województwa pomorskiego. Uczniom towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele.

W bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum znalazło się w gronie najlepszych szkół województwa pomorskiego i zajęło, dzięki sukcesom naszych uczniów, zaszczytne 4 miejsce.

Laureatom jeszcze raz gratulujemy!


RAJD ROWEROWY

Tereny rekreacyjne – Miłosna

Dnia 26 kwietnia 2014 roku nasza drużyna w składzie: Wiktoria Wesołowska kl.1b, Dawid Serocki kl.1f, Patryk Bińczak kl.1f,Michał Zboiński kl. 1f wraz z opiekunką p. Natalią Archacką brali udział w Rajdzie Rowerowym.

Uczestnicy pokonali trasę wyznaczoną przez organizatora, otrzymali ciepły posiłek w postaci zupy i kiełbasek. Odbyły się także konkurencje sportowe i wiedzowe.

I miejsce zajęła nasza drużyna w konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym.

II miejsce w konkurencji „DART” zajął Dawid Serocki.

Dodatkową atrakcją imprezy była przejażdżka bryczką.


XIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  ”LICZBY NA CO DZIEŃ”

„ Nie możesz rozwiązać trudnego zadania – bierz się za zadanie niemożliwe” to było  motto już  XIII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego  „ Liczby na co dzień”, który odbył się 12 kwietnia 2014r. Organizatorem konkursu była grupa nauczycieli matematyki z Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie.

Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych gimnazjalnych z całego powiatu kwidzyńskiego. Zgłosiło się osiem trzyosobowych grup ze wszystkich szkół. Mimo, że szkołę reprezentowała grupa uczniów, to każdy pracował indywidualnie. Zadania dotyczyły praktycznych rozwiązań życiowych problemów. Uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom i stopień opanowania różnych dziedzin matematyki.

I miejsce zajęła Agnieszka Michlewicz z Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, II miejsce zajął Kamil Kozakiewicz z Gimnazjum  Prabuty, III miejsce zajęli  równocześnie Jakub Kędzior ze Społecznego Gimnazjum w Kwidzynie oraz Kacper Łąsiak z Gimnazjum  Prabuty, IV miejsce zajęli uczniowie: Jakub Kubich  Gimnazjum Prabuty, Julia Pakuła Gimnazjum Ryjewo, Aleksandra Staszewska Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, Michał Kazaniecki i Mikołaj Jaśkiewicz-Społeczne Gimnazjum w Kwidzynie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora szkoły pana Mirosława Dudka.

Wszystkim uczniom GRATULUJEMY

Wioletta Kowalczuk


APEL SZKOLNY – OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE I SPORTOWE

15 kwietnia podczas apelu szkolnego, dyrektor szkoły pan Mirosław Dudek poinformował całą społeczność szkolną o największych sukcesach naszych uczniów. Należą do nich:

1. Zdobycie tytułu laureata konkursu przedmiotowego przez; Oliwię Trębińską, Kamila Dorosia, Michała Gorczyckiego, Chantalle Komorowską i Adrianę Rogalę z geografii, Julię Mechlińską z biologii, Cantalle Komorowską z j. niemieckiego, Teresę Gutmańską z języka polskiego.

2. Zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego; z fizyki przez Julię Mechlińskąmatematyki przez Monikę Ciepłuch i Michała Wysockiego, z historii przez Pawła Wysockiego, z języka polskiego przez Pawła Wysockiego, z języka niemieckiego przez Kacpra Stankiewicza, z religii przez Pawła Wysockiego.

3. Z dobycie tytułu laureata etapu wojewódzkiego konkursu historycznego „Losy żołnieża i dzieje oręża polskiego” przez Oliwię Trębińską i Pawła Wysockiego.

4. Zdobycie 1 miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Językach Obcych, który odbył się w Społecznym Gimnazjum w Kwidzynie przez Agatę Kowalską.

5. Zdobycie II miejsca przez Agatę Kowalską i wyróżnienia przez Wiktorię Wesołowską w VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Proza i Poezja Światowa”.

6. Zdobycie 1 miejsca przez drużynę  z klasy IIIA i IV miejsca przez drużynę z klasy IIA i IA w III Malborskiej Gimnazjadzie Integracyjnej.

7. W XIII Wojewódzkim Konkursie Twórczości Regionalnej pod nazwą „Mój Region” zdobycie następujących miejsc: 1-sze Maja Sosnowska, 2-gie Klaudia Mejer, 3-cie Chantalle Komorowska, 2-gie (formy przestrzenne) Małgorzata Żurawska, 3-cie (formy przestrzenne) Monika Ciepłuch.

8. W Powiatowym Konkursie w Unii Europejskiej w technice płaskiej (malarstwo, rysunek) zdobycie następujących miejsc; 1 miejsce Maja Sosnowska, 1 miejsce Michał Gorczycki, 2 miejsce Nalia Lechle, 3 miejsce Karolina Traczyk. A w technice przestrzennej - 1 miejsce Paulina Kurek, 2 miejsce Karolina Rzosińska, 2 miejsce Weronika Szczęsna. Ponadto w obu kategoriach wyróżniono prace: Moniki Ciepłuch, Aleksandry Pawluch, Patrycji Rogali, Malwiny Sobstyl i Martyny Wojtaś.

9. Zdobycie przez siatkarki i siatkarzy awansu do półfinału wojewódzkiego Gimnazjady.

10. Awans do etapu wojewódzkiego w biegach przełajowych przez Damiana Romanowskiego (III miejsce) i Agatę Kowalską (V miejsce).

11. Zdobycie 2 miejsca w powiecie w piłce koszykowej.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia w galerii…


ARYSTOKRACJA W GIMNAZJUM NR 3 W KWIDZYNIE?

Okazało się, że tak! Tym właśnie mianem dnia 12 kwietnia prześwietne jury XXXVI Miejskiego VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Proza i poezja światowa” określiło zgromadzoną w Czarnej Sali przy ul. Słowiańskiej młodzież. Wśród nich były również 3 przedstawicielki naszej szkoły, które godnie ją reprezentowały, stając w szranki z rywalami z Gimnazjum Społecznego, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Liczu i Gimnazjum w Nowym Dworze.

Dwadzieścioro recytatorów organizatorzy podzielili na 3 grupy – 2 siedmio i 1 sześcioosobową. Nasze dziewczyny występowały w II i III turze. Pomimo, iż konkurencja była bardzo duża dwie spośród trzech uczestniczek zdobyły nie tylko dyplom i słodki upominek, lecz nagrody, którymi okazały się talony do Empiku. Triumfatorki to:

Agata Kowalska z klasy 3 f– II miejsce, teksty:

- „Sen” Mirona Białoszewskiego

- „Lalki moje ciche siostry” Henryka Bardijewskiego

Wiktoria Wesołowska z klasy 1 b – wyróżnienie, teksty:

- „Uczucia” Aleksandry Moch

- „Ala Makota” Małgorzaty Budzyńskiej

Martyna Muzolf z klasy 2 e – dyplom za udział, teksty:

- „Wybór wyborem” Aleksandra Moch

- „Ala Makota” Małgorzaty Budzyńskiej

Agatę do konkursu przygotowała mgr Elżbieta Margulewicz, a Wiktorię i Martynę mgr Aleksandra Wojtkiewicz.


 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM-ETAP MIEJSKI

Dnia 11 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie odbył się

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym – etap miejski.

Drużyna w składzie: Malwina Gawrońska kl. 1a, Piotr Małkowski kl. 1a, Kacper Sikorski kl. 1a

zajęła II miejsce

            Nasi uczniowie:

  1. rozwiązywali test
  2. wykonywali zadania praktyczne: jazda rowerem po miasteczku, jazda rowerem po torze sprawnościowym, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drużynę do konkursu przygotowała p. Natalia Archacka


 laureaci XIX edycji Konkursu Historycznego

W dniu 02.04. 2014r. w Gdańsku odbyły się finały wojewódzkie XIX edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939- 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”  i  VII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914- 1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych.”

W roku szkolnym 2013/2014 tematyka Konkursu oraz Olimpiady obejmowała historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki (pieczęcie, odznaki i znaki honorowe) formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

Po bardzo trudnych eliminacjach rejonowych naszą szkołę reprezentowali w etapie wojewódzkim uczniowie klas III – Oliwia Trębińska z klasy IIIc oraz Paweł Wysocki z klasy IIIa. Dzięki wsparciu Rady Rodziców działającej przy Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie nasi reprezentanci mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w Domu Spotkań z Historią.  Oliwia i Paweł wykorzystali możliwość bliskiego kontaktu z historią i w zawodach wojewódzkich sięgnęli po tytuły laureatów.

Paweł Wysocki biorący udział w Olimpiadzie Tematycznej uzyskał również tytuł finalisty wojewódzkiego na poziomie szkół średnich. Uczniów do konkursu przygotowywał pan Jarosław Szumowski.

Naszym laureatom gratulujemy!  


siatkówka chłopców

8 kwietnia odbył się w naszej szkole XV FINAŁ POWIATOWYCH IGRZYSK  w Piłce Siatkowej Chłopców. Mecze stały na wyrównanym, wysokim poziomie. Mistrzem powiatu w 2014 roku została nasza szkoła, w finale pokonując gimnazjum z Licza 2:0. Chłopcy grali w składzie:

1. Kamil Doroś – 3b

2. Konrad Krzyżanowski – 3c

3. Patryk Poświata – 3f

4. Adrian Szalczewski – 3f

5. Patryk Milewski – 3e

6. Mateusz Cessak – 3c

7. Paweł Kowalczyk – 3b

8. Damian Naczk – 2c

9. Dawid Radoła – 1d

10. Łukasz Feld – 1d

Drużyna, którą przygotował p. Andrzej Hajdukiewicz, awansowała do półfinałów wojewódzkich.

Gratulacje…, więcej zdjęć w galerii


POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

MAMY MEDAL!

Dnia 4 kwietnia 2014 r. w Prabutach odbyły się Powiatowe Biegi Przełajowe.

Naszą szkołę reprezentowali:

Łukasz Feld kl. 1d, Aleksandra Babiarz kl. 2e, Agata Dudek kl. 2e, Kacper Benderski kl. 2e, Damian Romanowski kl. 2e, Patrycja Celmer kl. 3f, Agata Kowalska kl. 3f.

Brązowy medal wywalczył Damian Romanowski, a V miejsce zajęła Agata Kowalska.

Gratulujemy!

W piątek (12.04.2014 r.) Damian i Agata będą reprezentowali naszą szkołę

w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Gdańsku.


II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

3.04.2014 w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Naszą szkołę reprezentowały 3 osoby: Chantalle Komorowska i Paula Dondziak z klasy IIIb oraz Wiktoria Rzepka z klasy IIe. Paula i Chantalle zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się 15 maja w Starogardzie Gdańskim.

Gratulujemy


siatkówka dziewcząt

28.03.2014 odbył się w naszej szkole XV Finał Powiatowych Igrzysk  w siatkówce dziewcząt. Mecze były zacięte,  jednak nie każdemu się udało. Uczestnicy turnieju zajęli następujące miejsca:

V miejsce – Gimnazjum nr 2 z Kwidzyna
IV miejsce – Gimnazjum z Wandowa
III miejsce – Gimnazjum z Sadlinek
II miejsce – Gimnazjum z Prabut
I miejsce zajęło nasze gimnazjum 

Dziewczyny z naszej szkoły poradziły sobie doskonale. W gimnazjadzie wzięły udział:

Wiktoria Krysztofiak IF
Aneta Śliwińska IF
Kinga Magierowska IF
Dominika Mirosław IF
Wiktoria Januszkiewicz IF
Martyna Muzolf IID
Aleksandra Babiarz IIE
Alicja Kissa IIE
Klaudia Mejer IIE
Agata Dudek IIE
Kinga Celmer IIE
Patrycja Sygnowska IIE
Agata Kowalska IIIF

Drużynę do gimnazjady przygotowywał pan Marek Wodziński. Dziękujemy również sędziom, którzy nie zgubili żadnego punktu i sędziowali jak najlepiej. 15.04.2014 zapraszamy na półfinały wojewódzkie, które również odbędą się w naszej szkole. Przyjadą do nas drużyny z Malborka, Sztumu, oraz Nowego Dworu Gdańskiego.


rekord !!!

5 leaureatów konkursu geograficznego – WIELKI SUKCES

 Nr 1 na liście – OLIWIA TRĘBIŃSKA - kl 3C, nr 2  - KAMIL DOROŚ – kl 3B,  nr 4   – MICHAŁ GORCZYCKI – kl 3C,
nr 5 – CHANTALLE KOMOROWSKA - kl 3B, nr 19 – ADRIANA ROGALA – kl 3C

Nauczyciel przygotowujący uczniów: Pani GRAŻYNA KOSECKA

   Serdeczne gratulacje


Gimnazjada Integracyjna w Malborku

Dnia 26 marca 2014 roku uczniowie klas integracyjnych  wzięli udział  w  III Malborskiej Gimnazjadzie Integracyjnej, pod hasłem „Wszystko wiem, ćwiczę i zdrowo jem” która odbyła się w naszym zaprzyjaźnionym Gimnazjum nr 3 im Stefanaspan style=”text-align: center;” Batorego w Malborku. Naszą szkołę reprezentowały 2 drużyny klas III a, II a i I a. W skład drużyn weszli:

Drużyna 1: Anna Brodnicka, Weronika Składowska, Natalia Chyła, Patryk Chyła, Szymon  Mazerski, Paulina Polkowska, konkurs plastyczny: Maja Sosnowska, Weronika Szczęsna, opiekun  p. Krzysztofa Reszczyńska.

Drużyna 2:  Mateusz Druszcz, Amadeusz Reiss, Bartosz Galewski, Patryk Muzolf, Emil Pawłowski,  konkurs plastyczny: Monika Ciepłuch, Monika Waleryś,  opiekun p. Anna Nowak.

Podczas Gimnazjady drużyny rywalizowały w konkurencjach wiedzowych w formie quizów oraz konkurencjach  sportowych. W trakcie konkurencji odbywał się konkurs plastyczny w  formie plakatu, a temat pracy nawiązywał do hasła Gimnazjady.

Zawody były formą zabawy, ale także rywalizacji wiedzowo -  sportowej. Nasze drużyny walczyły dzielnie. I tak Drużyna 2 zajęła miejsce I, a Drużyna 1 miejsce IV. Nasze uczennice biorące udział w konkurencji plastycznej (Maja Sosnowska z Weroniką Szczęsną oraz Monika Ciepłuch z Moniką Waleryś) nie miały sobie równych. Otrzymaliśmy najwięcej punktów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zarówno dobrej zabawy, jak i sukcesu.


KOLEJNE OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

19.03.2014 roku w ZSS w Kwidzynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży p.n. „MÓJ REGION”.

Nasi uczniowie oceniani byli w grupie wiekowej 15 – 18 lat i zdobyli:

* w kategorii malarstwo: Maja Sosnowska kl. IIa – pierwsze miejsce

* w kategorii rysunek: Klaudia Mejer kl. IIe – drugie miejsce

* w technikach mieszanych: Chantalle Komorowska kl. IIIb – trzecie miejsce

* w formach przestrzennych: Małgorzata Żurawska kl. IIb – drugie miejsce i Monika Ciepłuch kl. IIIa – trzecie miejsce

oraz 5 wyróżnień: Weronika Szczęsna kl. IIa, Mateusz Chojnicki kl. IIIa, Oliwia Trębińska kl. IIIc, Aleksandra Pawluch kl. IIIc i Agata Nowicka kl. IIIf

GRATULACJE !!!


15 marca dzień otwarty szkoły

Dzień Otwarty to Dzień Promocji Szkoły, który miał na celu gównie przedstawienie oferty edukacyjnej, a także zaprezentowanie osiągnięć uczniów naszego gimnazjum.

O godzinie 900 rozpoczęły się 2 konkursy dla szóstoklasistów:

- polonistyczny – frazeologiczny, składający się z dwóch części: wiedzowej i plastycznej

- matematyczny – II edycja konkursu pod nazwą „Odkrywamy Talenty”:

W tym dniu od godziny 1000 do 1300 udostępniliśmy przyszłym gimnazjalistom nasze gabinety: polonistyczne, językowe, matematyczne, plastyczny, geograficzny, chemiczny, biologiczny, fizyczny, pracownie komputerowe i inne po to, by mogli je zobaczyć, porozmawiać z nauczycielami opiekunami. Dla zainteresowanych szóstoklasistów i ich opiekunów w większości gabinetów odbywały się ciekawe zajęcia takie jak: pokazy, doświadczenia, prezentacje, gry logiczne, kalambury.

W galerii handlowej „Kopernik” również można było spotkać uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami, którzy prezentowali, co w szkole się dzieje; śpiewali piosenki, rozdawali ulotki, udzielali informacji o szkole.

Więcej zdjęć w galerii…

15 marca 2014 r. w Dniu Promocji Szkoły odbył się Konkurs Frazeologiczny dla uczniów klas szóstych.

Udział  wzięły szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie, Szkoła Podstawowa z Korzeniewa, Szkoła Podstawowa z Tychnów.

Konkurs składał się z dwóch części: językowej i plastycznej. W części językowej uczniowie musieli wykazać się znajomością i zrozumieniem frazeologizmów. Rozwiązywali test, krzyżówkę, szukali związków frazeologicznych w wykreślankach, rebusach i przedstawionych scenkach. W części plastycznej konkursu zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wylosowany frazeologizm.

Zadania dla uczestników konkursu zostały przygotowane przez grupy uczniów z klasy IIb, IId, IIe w ramach projektu edukacyjnego. Nad całością czuwały panie: Maria Kapuścińska i Katarzyna Stanikowska – nauczycielki języka polskiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromną znajomością frazeologizmów.

Po podliczeniu wyników I miejsce zajęła SP5 z Kwidzyna, II miejsce SP6 z Kwidzyna, III miejsce SP2 z Kwidzyna, IV SP z Tychnów, V SP z Korzeniewa.

            Szóstoklasiści dobrze czuli się w naszym gimnazjum i cel konkursu – integrowanie środowisk szkolnych – został osiągnięty.

Odbyła się również II edycja konkursu matematyczny dla klas VI szkół podstawowych pod nazwą „Odkrywamy talenty”. W konkursie uczestniczyło 20 uczniów z siedmiu szkół powiatu kwidzyńskiego. Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali test składający się z 7 zadań. Poziom prac uczniowskich był bardzo wysoki. Klasyfikacja najlepszych uczestników przedstawia się następująco:

I miejsce – Dominika Borowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie

I miejsce – Natalia Dyna – Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie

II miejsce – Bartosz Jędrzejewski – Szkoła podstawowa nr 6 w Kwidzynie

III miejsce – Kandyd Poźniak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie

III miejsce – Zofia Telefus – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie

IV miejsce – Dawid Wierzba – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie

IV miejsce – Adam Jędrzejewski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie

 


II MIEJSCE W POWIATOWYM TURNIEJU PIŁKI KOSZYKOWEJ 

Dnia 14 marca 2014 r. nasi chłopcy pod opieką pani Natalii Archackiej zdobyli II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Koszykowej. W zawodach udział brały również drużyny  Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, Gimnazjum nr 1 w  Prabutach i ZS w Gardei.

Skład drużyny reprezentującej naszą szkołę:

Kamil Doroś kl. 3b, Konrad Krzyżanowski kl. 3c, Miłosz Szumlak kl. 3c, Patryk Poświata kl. 3f, Adrian Szalczewski kl. 3f, Patryk Milewski kl. 3e, Krzysztof Zaręba kl. 2d, Oliver Ozbaki kl. 2c, Paweł Ciepłuch kl. 2c, Adrian Wójcik kl. 2e, Kacper Benderski kl. 2e.

Gratulujemy!


prezentacja projektu edukacyjnego klasy 2a

We wtorek 11 marca w godzinach wieczornych do gabinetu plastycznego w naszej szkole przybyli zaproszeni goście, żeby obejrzeć „Teatr cieni  – bajki Ignacego  Krasickiego”.  Przedstawienie składało się z 4 etiud:  „Przyjaciele”, „Lwica i maciora”, „Wilk i Owce”, „Czapla, ryby i rak” i było realizacją projektu, który klasa 2a pod opieką swojej wychowawczyni – Pani Elżbiety Leśniewskiej przedstawiła zaproszonym rodzicom i nauczycielom. W projekt byli zaangażowani wszyscy uczniowie klasy, a nawet niektórzy rodzice.  Z prezentacji projektu powstał film, który będzie można obejrzeć w szkole podczas DNIA OTWARTEGO w dniu 15 marca.


powiatowy konkurs w unii europejskiej

Dnia 28 lutego br. w ZSS w Kwidzynie odbyło się podsumowanie XI edycji Powiatowego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży pod nazwą „W Unii Europejskiej”. Uczniowie naszej szkoły zdobyli szereg czołowych nagród oraz wyróżnień w dwóch kategoriach plastycznych:

TECHNIKA PŁASKA (malarstwo, rysunek)

1 miejsce MAJA SOSNOWSKA kl. 2a

1 miejsce MICHAŁ GORCZYCKI kl. 3c

2 miejsce NATALIA LECHLE kl. 3c

3 miejsce KAROLINA TRACZYK kl. 3b

TECHNIKA PRZESTRZENNA

1 miejsce PAULINA KUREK kl. 2b

2 miejsce KAROLINA RZOSIŃSKA kl. 2b

2 miejsce WERONIKA SZCZĘSNA kl. 2a

Ponadto w obu kategoriach wyróżniono prace:

Moniki Ciepłuch kl. 3a

Aleksandry Pawluch kl. 3c

Patrycji Rogali kl. 3c

Wyżej wymienionych uczniów przygotowała p. Elżbieta Leśniewska. Przyznano również wyróżnienia uczennicom przygotowanych przez p. Marzenę Szarłan:

Malwinie Sobstyll kl. 1b i Martynie Wojtaś kl. 1b.

Serdeczne gratulacje …


MIEJSKI TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ

Dnia 06 marca 2014 r. w Gimnazjum nr  2 w Kwidzynie odbył się Miejski Turniej Piłki Koszykowej. Nasi chłopcy w składzie: Konrad Krzyżanowski (3c), Miłosz Szumlak (3c), Patryk Poświata (3f), Adrian Szalczewski (3f), Oliver Ozbaki (2c)  zajęli II miejsce.

Gratulujemy!


GRATULUJEMY AGACIE

28-go lutego odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski w Językach Obcych zorganizowany przez Społeczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie. Uczennica klasy III F Agata Kowalska zdobyła pierwsze miejsce.

Serdecznie gratulujemy!


 

V WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

20 lutego 2014 roku w historycznej sali BHP ul. Doki w  Stoczni Gdańskiej odbył się  finał wojewódzki IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Historia Regionalna im. Lecha Bądkowskiego SIERPIEŃ 1980. 

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów:

1.         Joanna Rogala z kl. IIId

2.         Julia Talarczyk z kl. II d

3.         Paweł Wysocki z kl. IIIa

Po rozwiązaniu testu zawierającego bardzo szczegółowe pytania dotyczących historii NSZZ Solidarność oraz działaczy związkowych, uczestnicy konkursu wzięli udział w interaktywnych zajęciach z  pracownikami Europejskiego Centrum Solidarności  oraz  spacerze po Stoczni.

Paweł Wysocki uzyskał tytuł finalisty wojewódzkiego.
Gratulujemy sukcesu.


 młodzież w działaniu

18 lutego w ramach programu „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” w naszym gimnazjum odbyły się warsztaty fizyczno-chemiczne zorganizowane przez studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej, tworzących grupę BUMERANG.

W zajęciach uczestniczyły klasy 2a i 2e.  Składały się one z dwóch 2-godzinnych bloków:

- pierwszy blok to doświadczenia fizyczne oraz chemiczne z elementami konserwacji zabytków.

- drugi blok to warsztaty z umiejętności miękkich (uczenie komunikacji, walki ze stresem, rozpoznawania typów osobowości, …)


WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

Termin: 17 luty 2014 r.

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski, Natalia Archacka

 

Kategoria klas I:                          Kategoria klas II:                    Kategoria klas III:

I miejsce – klasa 1F                       I miejsce – klasa 2E                  I miejsce – klasa 3B

II miejsce – klasa  1D                   II miejsce – klasa  2D               II miejsce – klasa  3F

III miejsce – klasa 1B                  III miejsce – klasa 2A               III miejsce – klasa 3C

IV miejsce – klasa  1C                 IV miejsce – klasa  2B              IV miejsce – klasa  3A

V miejsce – klasa 1A                    V miejsce – klasa 2C                V miejsce – klasa 3E

VI miejsce – klasa 1E

Gratulujemy!


MISTRZ SUDOKU

Dnia 25.01.2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie odbył się Powiatowy Konkurs „Mistrz Sudoku”. Nasza uczennica Joanna Osińska  z klasy 3c otrzymała wyróżnienie w/w konkursie.


PODCZAS WIELKIEGO FINAŁU WOŚP W NASZEJ SZKOLE ZEBRALIŚMY 3055,22zł!!! 

DZIĘKUJEMY 

XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W dniu 12 stycznia w naszej szkole odbył się po raz 22 Finał WOŚP, w którym  uczestniczyło 30 wolontariuszy. W tym dniu było wiele atrakcji przygotowanych przez uczniów i ich rodziców. Główną atrakcją były recitale specjalnych gości–Anny Witusińskiej i Marty Chrzanowskiej. Wystąpili również zaproszeni uczniowie z klasy IIIa z SP6 (wych. Zofia Cieślakowska) i nasi uczniowie Martyna Wojtaś i Wiktoria Wesołowska z Ib. Wszystkie występy pod oprawą muzyczną Pana Piotra Traczyka.

Do atrakcji należał tradycyjny już mecz w piłkę siatkową Rada Miasta–Rada Powiatu. W tym roku zwycięzcami okazała się Rada Miasta. Podczas meczu wylicytowano koszulkę z logo WOŚP, którą wylicytował Pan Jerzy Śnieg, a kalendarz Burmistrz Roman Bera.

Przez cały dzień otwarty był bar i kawiarenka, w której sprzedawano wypieki przygotowane przez rodziców naszych uczniów oraz loteria fantowa.

Na atrakcyjność  imprezy wpłynęła bardzo mocno pomoc sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:

Barbara Szałapska – Salon Piękności Sonia

Janusz Łubiński – PLAY

Joanna Dąbrowska

Piekarnia  Dubas

Piekarnia Rochna

Jolanta Subocz – Kwiaciarnia BACCARA

Joanna Morus  – Kwiacirania ASIA

Jacek Gola i Witold Telefus – KASTOR

Bożena Korczyc – AGD-SPORT

Adam Strzyżewski  – Techtronik

Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom, uczniom oraz ich rodzicom za pomoc i wsparcie.

Tak było

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne wpłaty (nie mniejsze niż 20 zł) na następujące konto bankowe: 33830000090002190520000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka.

Wakacje

    Brak dat

Poczta szkolna