Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

p. Beata Moos

Wypożyczalnia

Poniedziałek 8.00 – 14.00
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.30 – 14.34
Piątek 8.00 – 14.00

Czytelnia czynna jest codziennie w godzinach otwarcia biblioteki.
W czytelni znajdują się komputery z dostępem do Internetu, które są dostępne dla uczniów w godzinach pracy czytelni, poza zajęciami lekcyjnymi.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna

Tak było