uczniowie klas pierwszych 2014/15

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej naszego gimnazjum została ogłoszona i znajduje się na tablicy ogłoszeń (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie pod numerem telefonu podanym powyżej.

iDziennik

Dziennik elektroniczny

Tak było

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne wpłaty (nie mniejsze niż 20 zł) na następujące konto bankowe: 33830000090002190520000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka.

Wakacje

    Brak dat

Poczta szkolna