1- 3 maja 2017

Dni od 1 do 3 maja są wolnymi od zajęć w szkole.

iDziennik

Dziennik elektroniczny

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne wpłaty na następujące konto bankowe: 33830000090002190520000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka.

Poczta szkolna

Tak było