stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Sejmik w Zakrzewie 2013

VIII  ZAKRZEWSKI  SEJMIK  MŁODZIEŻY

W dniach 15-16 listopada odbyło się spotkanie młodzieży Krajny, Kaszub, Ziemi Lubuskiej, Kociewia, Powiśla, Warmii i Mazur. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Martyna Muzolf z kl.IIe , Julia Struzik, Daria Goryńska, Wiktoria Wesołowska, Martyna Wojtaś i Szymon Piotrowski z kl.Ib wraz z nauczycielką historii Marzeną Szarłan. Tematem tegorocznego Sejmiku był „W Znaku Rodła nasza siła?”.

Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu sejmiku przez Panią Dyrektor Domu Polskiego Barbarę Szopińską, uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych i panelach dyskusyjnych. Rozmawiali na temat patriotyzmu i wartości Znaku Rodła. Uczyli się tańców regionalnych oraz sztuki rękodzieła. W nagrodę za praktyczne działania wszyscy mieli okazję spotkać się z artystami z „Piwnicy Pod Baranami”, którzy przygotowali program muzyczno–słowny. Była to niesamowita niespodzianka.

Drugiego dnia wzięli udział w uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Zakrzewie z udziałem zaproszonych gości, między innymi z prezesem Stowarzyszenia Rodu Kłopockich Krzysztofem Kłopockim. Następnie złożyli kwiaty na grobie księdza dr Domańskiego i udali się na drugą część Sejmiku. Tutaj oprócz tez wygłoszonych przez grupy, były występy i różnego rodzaju atrakcje. Nasi uczniowie przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą historii nadania imienia naszej szkole i zaprezentowali program artystyczny. Przedstawienie bardzo się podobało. Dni, które uczniowie spędzili w Zakrzewie, były bardzo pouczające i aktywizujące do pracy. Wymiana doświadczeń wzbogaciła nas i zachęciła do nowych działań.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna