długość przerw międzylekcyjnych

Od środy 19 września przerwy po lekcji trzeciej, piątej i szóstej będą trwały 15 minut. Pozostałe jak do tej pory będą trwały 10 minut.

Organizacja roku szkolnego 2018/19

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego03.09.2018r.Godz. :00
2Spotkanie z rodzicami09.2018r.Godz. 16:30
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej12.10.2018r.
4Próbny egzamin gimnazjalny;
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
część językowa
grudzień 2018r.
5
6Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za sem. I.01.2018r.Forma elektroniczna
8Zimowa przerwa świąteczna
9Ferie zimowe11.02 – 24.02 2019r.
10Wiosenna przerwa świąteczna
11Egzamin gimnazjalny klas trzecich:
• Część humanistyczna
• Część matematyczno-przyrodnicza
• Język nowożytny
12Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające (propozycja szkoły dla rodziców)
13Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas III z okazji zakończenia szkoły
14Uroczyste zakończenie roku szkolnego
15Dodatkowe dni wolne od zajęć:
16Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych
Święto Pracy
Święto Konstytucji 3 Maja
Boże Ciało

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna