stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Organizacja roku szkolnego 2017/18

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego04.09.2017r.Godz.11:00
2Spotkanie z rodzicami19.09.2016r.Godz. 16:30
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej13.10.2017r.
4Próbny egzamin gimnazjalny;
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
część językowa
5 – 7 grudnia 2017r.
5Realizacja projektów edukacyjnych w klasie II11.2017r. - 01.2018r.
6Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za sem. I05.01.2018r.Forma elektroniczna
8Zimowa przerwa świąteczna23.12.2017-1.01.2018 r.
9Ferie zimowe29.01 – 11.02 2018r.
10Wiosenna przerwa świąteczna30.03.-3.04.2018r.
11Egzamin gimnazjalny klas trzecich:
• Część humanistyczna
• Część matematyczno-przyrodnicza
• Język nowożytny
18.04.2018r.
19.04.2018r.
20.04.2018r.
12Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające (propozycja szkoły dla rodziców)19-20.06.2018r.
13Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas III z okazji zakończenia szkoły21.06.2018r.
14Uroczyste zakończenie roku szkolnego22.06.2018r.
15Dodatkowe dni wolne od zajęć:
02 maja 2018r.
04 maja 2018r.
01 czerwca 2018r.
16Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych
Święto Pracy
Święto Konstytucji 3 Maja
Boże Ciało

01 listopada 2017r.
1 maja 2018r.
3 maja 2018r.
31 maja 2018r.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna