stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Konkursy przedmiotowe 2017/18

Prawa i przywileje laureatów etapu wojewódzkiego (III etap) konkursów dla gimnazjów:

1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” (np. matematycznego, języka polskiego, …),
2) celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
3) zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w odpowiedniej części egzaminu,
4) przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów.

Szczegółowe uprawnienia opisane przez minister Hall – KLIKNIJ

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna