stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Ważne daty

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18

29.05.2018 – dostarczenie przez ucznia kompletu dokumentów do wychowawcy.
14.05 – 20.06. 2018 – złożenie kompletu wniosków do szkoły ponadgimnazjajnej – składa pracownik gimnazjum.
22 – 26.06.2018 – dostarczenie kopi świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu – składa pracownik gimnazjum.
6 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
Na podstawie listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy uczeń się dostał, znajdzie w Internecie, szkole pierwszego wyboru.
Od 6 do 11 lipca 2018 r. do godz. 15:00 – wydanie przez szkołę ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie – dotyczy kandydatów do technikum, szkoły branżowej I Stopnia – uczeń musi odebrać z sekretariatu szkoły ponadgimnazjalnej.
Od 6 do 11 lipca 2018 r. do godz. 15:00 – dostarczenie osobiście przez rodzica ucznia oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły ponadgimnazjalnej.
Do szkoły do której uczeń się dostał musi w tym terminie zanieść oryginał świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie w przypadku techniku, szkoły branżowej I stopnia. W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.
12 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń sprawdza czy jest na liście przyjętych szkoły do której dostarczył świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Nabór uzupełniający od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 Bezpośrednio w szkole, która dysponuje wolnymi miejscami rodzic ucznia składa komplet wniosków do szkoły ponadgimnazjalnej. Jeśli nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół, uczeń musi przejrzeć listę wolnych miejsc. Należy wybrać jedną z klas, w których są jeszcze wolne miejsca i iść do szkoły, do której należy ta klasa. Tam składa się wniosek o przyjęcie do tej klasy wraz z kompletem dokumentów. Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn.
Dokumenty ucznia zostały złożone do szkoły z pierwszego wyboru.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna