stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Etap rejonowy 2015/16

ZWYCIĘZCY SZKOLNEGO ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
PRZEDMIOTNAZWISKO I IMIĘ/KLASAZDJĘCIE
JĘZYK POLSKIAleksandra Staszewska IIIa
Klaudia Jurzyk z klasy IIIa
Daria Goryńska z klasy IIIb
Natalia Szuba z klasy IIc
JĘZYK ANGIELSKIMartyna Torłop z klasy IIa
JĘZYK NIEMIECKILionel Suchorab z klasy Id
Kacper Stankiewicz z klasy IIIe
HISTORIAAleksandra Kubajek z klasy IIIb
Daria Korzeniewska z klasy IIIa
Mateusz Wójcik z klasy IIa
FIZYKAAleksandra Staszewska z klasy IIIa
BIOLOGIAMartyna Wojtaś z klasy IIIb
Michał Mechliński z klasy IIb
GEOGRAFIAAleksandra Czarnuch IIIa
Weronika Piotrowska z klasy IIIa
Gabriela Lehle z klasy IIIb
Mateusz Wójcik z klasy IIa
MATEMATYKAAleksandra Staszewska z klasy IIIa
INFORMATYKAAleksandra Staszewska z klasy IIIa
Patryk Szuba z klasy IIIe

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna