przerwa świąteczno-noworoczna od 25.12.2017 r. do 1.01.2018 r.

Rada rodziców

W roku szkolnym 2017/18:

Przewodniczący:

Z-ca przewodniczącego:

Skarbnik:

Sekretarz:

Członkowie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna

Tak było