stołówka

Od października 2016 roku do końca roku szkolnego 2016/17 w naszej stołówce realizowany jest program „Żółty Talerz”. Program został uruchomiony przez Kulczyk Fundation i polega na wspieraniu systemu żywienia dzieci w Polsce. Realizujemy go wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem. W ramach tego programu w Polsce dożywianych jest 1200 uczniów

 OBIADY

Ceny obiadów kształtują się następująco:

uczniowie gimnazjum – 8,30 zł

pracownicy – 9,00 zł

pozostali stołownicy w abonamencie – 9,00 zł,

korzystający okazjonalnie – 9,50 zł

Są to zawsze obiady dwudaniowe, a dekadowe jadłospisy układane są zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. Przeprowadzone przez SANEPiD badania próbek pokarmowych wykazał, że obiady są prawidłowo skomponowane pod względem zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów oraz mają odpowiednią kaloryczność. Na bieżąco ajent współpracuje z dyrektorem szkoły, pedagogiem oraz Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki tej owocnej współpracy wszystkie dzieci, które potrzebują pomocy w formie dożywiania mają możliwość korzystania z bezpłatnych posiłków.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna

Tak było